1. Hem
  2. Artiklar
  3. Butikssystemet
  4. Allmänt
  5. Statistik
  •  2020-12-02
  • Anders Kjellberg

Det finns en mängd med olika rapporter för att analysera både försäljning och ge underlag för bl.a. inköp. Rapporterna är både grafiska samt i textform. Med många olika urvalskriterier kan man få fram exakt det man önskar. Exempel på urval:

  • leverantör
  • varumärke
  • kollektion
  • artikelgrupp
  • kategori
  • säljställe/butik
  • säsong
  • datumintervall

Statistik skapas i systemet ner på både datum-och tidsnivå, vilket ger möjligheten att skapa rapporter bakåt i tiden med många olika urvalskriterier.