Övervakning och åtgärd eXcellence Backup
49 kr per månad
Varumärke: Excellence
Artikelnummer: 123465
Material: Ospecificerad
Färg: Ospecificerad
Detta är en tilläggstjänst till vår backuplösning eXcellence Backup Cloud Edition och innebär att dels övervakar att er säkerhetskopiering körts och ifall den inte gjort det, exempelvis vid avstängd dator, avsaknad av Internetförbindelse etc, så kontroller vi varför backupen inte körts och åtgärdar eventuella problem.
Övervakningen och larm sker automatiskt, men eventuella åtgärder måste göras av person hos Flexicon.