Excellence Backup Cloud Edition Excellence Backup Cloud Edition Excellence Backup Cloud Edition
149 kr per månad
Varumärke: Excellence
Artikelnummer: 123459
Material: Ospecificerad
Färg: Ospecificerad
Med eXcellence Backup Cloud Edition säkerhetskopieras hela butiks-, och kassasystemets databas en gång per dygn och varje säkerhetskopia sparas i 7 dagar. Detta gör det möjligt att återställa data 7 dagar bakåt.

Programmet installeras av oss och körningen sker sedan automatiskt via Windows inbyggda schemaläggare.

Systemet är främst utvecklat för vårt butikssystem och kassasystem eXcellence Pro, men kan även användas för säkerhetskopiering av andra MySql databaser.