1. Hem
  2. Artiklar
  3. X/Z-rapporter
  •  2020-05-25
  • Anders Kjellberg

Kassalagen ställer krav på hur X/Z-rapporter skall vara utformade, och eXcellence följer givetvs detta.

Man kan även ta ut försäljningsjournaler på kvittonivå, samt göra analyser på betalsätt m.m.

Z-rapporten är konterad ur bokföringssynpunkt, och eXcellence innehåller många möjigheter att ställa in detta på lämpligt sätt.

Man kan skapa SIE-filer (export av bokföringsuppgifter), för överföring till sitt ekonomisystem. Detta är mycket tidsbesparande och minimerar även felregistreringar.