1. Hem
  2. Artiklar
  3. Kassasystemet
  4. Allmänt
  5. X/Z-rapporter
  •  2021-01-26
  • Anders Kjellberg

Kassalagen ställer krav på hur X/Z-rapporter skall vara utformade, och eXcellence följer givetvis detta.

Man kan även ta ut försäljningsjournaler på kvittonivå, samt göra analyser på betalsätt m.m.

Z-rapporten är konterad ur bokföringssynpunkt, och eXcellence innehåller många möjigheter att ställa in detta på lämpligt sätt.

Man kan skapa SIE-filer (export av bokföringsuppgifter), för överföring till sitt ekonomisystem. Detta är mycket tidsbesparande och minimerar även felregistreringar.