1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Allmänt
  5. Textmallar i eXcellence webbshop
  •  2021-01-26
  • Anders Kjellberg

Välj fliken Textmallar i webbunderhåll:

 

Där kan man välja mellan olika mallar, som motsvarar de rubriker som finns i foten på webbplatsen:

Exempel på fot på webbshopen:

Ett exempel på ’Allmänna villkor’:

Man kan använda s.k. taggar för att styra utseende på webbshopen, genom använda knapparna till höger:

Förklaring: 

[h1] är den största rubrikstilen, [h4] den minsta.
[b] betyder ’bold’ dvs fet stil

 För att lägga till en rubrik, gör på följande sätt. Skriv in önskad text, och markera den:

Klicka på h2-knappen och taggarna läggs dit: 

[h2]Detta är en h2-rubrik[/h2]

Det måste alltid finnas både en start- och slut-tagg.

För att spara, tryck på ’Spara’-knappen