1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Allmänt
  5. Sökordshantering i eXcellence
  •  2020-09-20
  • Anders Kjellberg
Sökord på artikelgrupp

Man kan få sökord tillagda med automatik, baserat på den artikelgrupp som artikeln tillhör. Gå till artikelgruppsregistret:

Öppna önskad artikelgrupp:

Lägg till önskade sökord.

Med knappen 'Uppdatera artiklar' kan man retoaktivt uppdatera alla altiklar som tillhör den aktuella artikelgruppen samt är internetmarkerad.

Med knappen 'Hämta mall' kan man utnyttja en gjord sökordsmall (se nedan) för att lägga till sökord.

Skapa sökordsmall

Gå till:

Välj sedan:

Skapa en önskad mall:

Lägg alla önskade sökord, med en mellanslag emellan. Spara med F2.

Använda sökordsmall

I artikelregistret, på fliken 'Internet', finns information om sökord:

Här kan man lägga in sökord manuellt, efter eget önskemål. Om man vill utnyttja en upplagd mall, så klicka på knappen 'Meta-uppgifter', och öpnna den högra fliken:

Om man vill använda en skapad mall, så dubbelklickar man på den i vänstra listan. Då läggs sökorden till. Om ett sökord redan finns på artikeln, så läggs det inte till på nytt. Man kan använda valfritt antal mallar på samma artikel. Spara med knappen 'Spara'.

Man kan även testa vilka artiklar som man hittar med ett visst sökord: