1. Hem
  2. Artiklar
  3. Kassasystemet
  4. Allmänt
  5. Skomakarfunktion
  •  2023-12-19
  • Anders Kjellberg

I kassafunktionen trycker man 'Rep in' för att ta emot artikeln för reparation:

Man fyller i första flikens uppgifter och väljer därefter nästa flik:

Kryssa i de moment som som skall göras. Text för reparationen skapas och det belopp som kunden skall betala räknas ut:

Ett inlämningskvitto skrivs ut till kunden:

Hantering av reparationerna görs i huvudprogrammet:

Man kan välaj vad som skall visas, Parametern 'endast skomakare' för att enbart reparationer som har en 'abetsbeskrivning' visas.

Dubbelklicka på en rad, och man justera innehållet i reparationen. När arbetet är utfört och kunden kan hämta, så bockar man i 'klar för hämtning'. Man kan i detta fall även skicka SMS till kunden för att avisera hämtning.

Man kan skriva ett meddelande till kunden, som kommer visas vid utlämning:

Utlämning i kassafunktionen förs via knappen 'Rep ut':

En asterisk i rubriken vid texten 'Meddelande till kund' betyder att det finns ett meddelande:

Ett utlämningskvitto skriv ut till kunden:

Det kunden skall betala läggs in automatiskt kassan: