1. Hem
 2. Artiklar
 3. Butikssystemet
 4. Övrigt
 5. Skicka SMS från kundklubben
 •  2020-12-20
 • Anders Kjellberg

Detta är en beskrivning hur man kan använda kundklubbens kunduppgifter för att skicka ut SMS.

Funktionen startas i följande meny:

Arbetsgången är följande:

 • skapa ett urval av kunder
 • skapa en aktivitet med tillhörande urval
 • gör utskicket

Skapa ett urval

Välj att skapa ett nytt urval eller ändra/testa ett befintlgt:

Man kan göra urval på många olika parametrar. Ett vanligt sätt är att man har delat kunderna i olika grupper, och väljer alla i gruppen, om i detta exempel. Klicka på knappen 'Testa' för att se vilka kunder som väljs:

I detta exempel gav urvalet 7981 kunder, varav 3144 har mobilnummer

Skapa aktivitet

En aktivitet är t.ex. att skicka ut ett sms för en julrea:

I detta exempel så skapar man innehållet i SMS:et:

 • välj att sms skall skickas
 • välj SMS-tjänst
 • välj en befintlig sms-mall eller skapa en ny

Man kan 'personalisera' meddelandet genom att använda t.ex. förnamn, se exemplet ovan. Man kan testa hur sms:et kommer att se ut:

För att skapa underlaget för utskick, tryck på knappen 'Skicka', och underlaget skapas:

Klicka på knappen 'SMS' och sms:en kommer att skickas, efter följande meddelanden:

En sista kontrollfråga innan utskicket startas:

Inställningar

Genom att klicka på 'Status'-knappen, kan man se uppgifter på sitt SMS-konto: