1. Hem
  2. Artiklar
  3. Butikssystemet
  4. Övrigt
  5. SIE-filer till Fortnox
  •  2021-12-13
  • Anders Kjellberg

Med eXcellence butiksdatasystem kan man automatisera bokföringen med det administrativa systemet Fortnox. Detta gör att bokföringsuppgifter överförs från butikssystemet en gång per dygn, och bokförs automatiskt. Detta sparar arbetstid och kostnader för den manuella registreringen. Funktionen stöder flerbutikslösningar.

Funktionen baseras på en koppling som görs via AutomatiseraMera, där man behöver ett avtal/konto. Överföring sker en gång per dygn, genom att det skickas ett mail med en bifogad bokföringsfil. Den bifogade filen är i SIE-format, ett format som används för utbyte av bokforingsuppgifter. Filen kan även användas för andra bokföringssystem, t.ex. i samband med bokslut.

I projektet ingår assistans från Flexicon för att driftsätta projektet, ordna med avtal samt sätta upp regler och kommunikation.

Hur går det till?

Som första steg så lägger man in alla konteringsregler och kopplingar till bokföringskonton. Några exempel är betalningssätt, tillgodohantering och presentkort. Det testas med utskrift så man ser att underlagen stämmer med det som önskas. Det görs därefter en test tillsammans med AutomatiseraMera, så man validerar filen kontra Fortnox.

Därefter sätter man upp kommunikationen mellan eXcellence och AutomatiseraMera, genom en schemaläggning på lämplig dator. Överföringen sker en gång per dygn, vid en lämplig tidpunkt efter stängningsdags. Därmed är driftsättningen klar.

eXcellence SIE-modul med automatiska överföringar är en tilläggsfunktion till eXcellence butikssystem. Priser:

Grundmodul för SIE-filer, startkostnad: 3,000:-  (ingår installation, inläggning av bokföringsregler, driftsättning mm)
Månadskostnad inkl support, säljställe 1: 199:-
Månadskostnad inkl support, säljställe 2 ->: 99:- per butik

eXcellence SIE-modul utan automatiska överföringar (SIE-filen skapas manuellt vid behov). Priser:

Grundmodul för SIE-filer, startkostnad: 1,500:-  (ingår installation, inläggning av bokföringsregler)
Månadskostnad inkl support, säljställe 1: 99:-
Månadskostnad inkl support, säljställe 2 ->: 49:- per butik

I supportkostnaden ingår felavhjälpning samt uppdateringar i de fall som t.ex. bokföringsregler ändras.


Alla kostnader är exkl.moms. Kontakta Flexicon via kontaktformulär, epost eller telefon för beställning.