1. Hem
  2. Artiklar
  3. Säkerhetskopiering
  •  2020-05-25
  • Juri Salminen

eXcellence Backup Cloud Edition säkerhetskopier automatiskt ert butiks- och kassasystems databas en gång per dygn till en extern server och varje säkerhetskopia sparas i 7 dagar, vilket möjligör återställning av data upp till 7 dagar bakåt i tiden. 

Programmet installeras av oss och körs i bakgrunden utan att störa er. Vi har automatiska system som kontrollerar att er backup körts som den ska och ifall den inte gjort det, exempelvis vid tappad Internetförbindelse, kan vi koppla upp oss via fjärrskrivbord och kontrollera orsaken och köra backupen manuellt. 

Systemet är främst utvecklat för vårt butikssystem och kassasystem eXcellence Pro, men kan även användas för säkerhetskopiering av andra MySql databaser.