1. Hem
  2. Artiklar
  3. Butikssystemet
  4. Allmänt
  5. Rabatter
  •  2020-05-25
  • Anders Kjellberg

Man kan använda rabatter i både belopp och procent. I samband med en rabattkod så anger man även en rabatt-typ, vilket ger möjligheten att följa upp vilken typ av rabatter som ges. Det blir också angivet på kundens kvitto, vilket underlättar vid en retur, då man kan avgöra vilken typ av rabatt som lämnats.

Man erhåller en samlad statistik på alla lämnade rabatter. Ett exempel är fabrikationsfel, där man även kan begära återbetalning från leverantören av produkten. Den rapporten skapas på ett enkelt sätt, och enbart denna funktion har i vissa sammanhang betalat hela investeringer av eXcellence butikssystem.

Man kan lägga in datumstyrda avvikande priser, som kan anges som:

  • fast avdrag i belopp
  • fast avdrag i procent
  • nytt pris

Datum kan anges i ett fast intervall, eller med en öppen slutdatum.