1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Marknadsföring
  5. Prishistorik i webbshopen vid en kampanj
  •  2022-09-06
  • Juri Salminen

Från och med 1 september 2022 träder nya regler i kraft gällande kampanjer och erbjudanden, vilket innebär att du måste kunna visa prishistorik för en artikel som har ett avvikande pris.

Enligt Prisinformationslag (2004:347) 7 a § ska en artikel som erbjuds till ett lägre pris än ordinarie pris även visa upp det lägsta priset som varit aktuellt 30 dagar före nuvarande erbjudande.

I webbshopen uppfylls ovanstående genom att en knapp visas på den enskilda artikelsidan om en artikel har ett avvikande pris. När kunden klickar på knappen hämtas det lägsta priset som varit aktuellt 30 dagar innan nuvarande kampanj.

Läs mer om Prisinformationslag (2004:347) hos Riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/prisinformationslag-2004347_sfs-2004-347