1. Hem
  2. Artiklar
  3. Kassasystemet
  4. Allmänt
  5. Kundskärm på kassan
  •  2021-12-13
  • Anders Kjellberg

För att öka överskådlighet för kunden, kan man på Flexicons pekskärmskassor koppla till en kundskärm, som visas för kunden. Kundskärmen visar kvittot, samt även om man så önskar bilder på de produkter kunden köper. Så här kan det se ut i butiken:

En närmare titt på hur kundskärmen ser ut:

Man kan göra följande inställningar:

Närmare förklaring av inställningar:

Vänster, topp, bredd, höjd: inställningar för kundskörmens placering på datorns 'skrivbord'. Anges i pixels
Bild: standard visningsbild på kundskärmens högra yta, där artikeln bild visas (om den funktionen är aktiverad)
Aktiverad: kundskärmen är aktiverad
Visa artikelbild: man kan välja om artikelns bild skall visas eller om enbart standardbilden (enligt ovan) skall visas

När kassan inte används, så kan man välja att starta ett 'bildspel' med roterande bilder. detta är ett utmärkt sätt att få en 'levande' kassaplats, där man kan promota aktuella artiklar m.m

Bildmapp: den mapp där de bilder finns som skall visas
Visa (sek): visningstid per bild
Visa: man kan välja på ej aktiverad, visa på samma plats som standardbild eller på hela skärmen

Har du redan en pekskärmskassa som är köpt från Flexicon, men som saknar kundskärm, så kan den normalt eftermonteras. Eller om du vill uppgradea den befintliga kassaplatsen med en pekskärmskassa. Kontakta Flexicon för mera information redan idag.