1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Orderhantering
  5. Klarna Checkout med fraktalternativ från Unifaun
  •  2022-04-26
  • Juri Salminen

För att kunna visa dina olika fraktalternativ från Unifaun i Klarna Checkout måste du koppla ihop Klarna och Unifaun, vilket görs i Klarnas portal.

Detta gör du under Logistik -> Shipping Profiles i Klarna: https://portal.klarna.com/logistics/profiles

Klicka på "+ New profile" och namnge profilen ex. "Unifaun" och välj ditt "Merchant Id".

I nästa steg ska du ange uppgifter från Unifaun och dessa hämtar du från olika ställen på Unifauns sida och dessa måste sättas ihop på ett specifikt sätt för att kopplingen ska fungera.

Men det första du ska göra är på Klarna-sidan välja "Unifaun LIVE" från listboxen.

Sedan ska du ange "Identifier" och "Key" och dessa uppgifter hämtar du från Unifaun, så logga in på Unifaun sida: https://www.unifaunonline.se/jsapp/uo/login

Gå till https://www.unifaunonline.se/jsapp/uo/maintenance/apikey/search och välj det API-konto som är uppsatt för Klarna Checkout.

Kopiera "Id" från API-nyckeln och klistra in i textboxen "Identifier" på Klarna-sidan:

Lägg till ett bindestreck (-) efter Id-värdet!

Gå tillbaka till Unifaun-sidan och kopiera "Secret ID":

Gå tillbaka till Klarna-sidan och klistra in "Secret ID"-värdet i textfältet "Key":

Gå tillbaka till Unifaun och sidan https://www.unifaunonline.se/jsapp/uo/start

Kopiera "Delivery checkout ID" för den checkout som du konfigurerat för Klarna Checkout. Värdet ser ut ungefär som "123xyz-123xyz-123xyz-123xyz", alltså ett antal kolumner med siffror och bokstäver åtskilda av bindestreck.

Gå tillbaka till Klarna-sidan och klistra in "Deliver checkout ID"-värdet direkt efter bindestrecket i textrutan "Identifier":

Klicka på "Next" och slutför konfigurationen.

Gå till https://portal.klarna.com/logistics/active-profiles och verifiera att din nya koppling är aktiverad. Om inte, lägg till den genom att klicka på "+ New country mapping" och välj kopplingen du skapade här ovan.

Testa kopplingen mellan Klarna Checkout och Unifaun

Klarna har en testsida där du kan verifiera att kopplingen fungerar: https://shipwreck.playground.eu1.kss.klarna.net/

Ange följande uppgifter på sidan för att verifiera kopplingen mellan Klarna Checkout och Unifaun:

Endpoint: https://api.unifaun.com/rs-extapi/v1/klarna
Identifier: Unifauns API-id, mellanslag och Unfauns Delivery Checkout Id, precis som du angav tidigare här ovan. Ex. "EFSJSALJDFLA-123xyz-123-xyz-123-xyz".
Key: Unfaunts API Secred Id, precis som enligt ovan.

Klicka på "Load visual test" för att testa kopplingen. Om kopplingen är korrekt, så ska fraktalternativen visas.