1. Hem
  2. Artiklar
  3. Kassasystemet
  4. Kortterminal
  5. Information om kortutgivare/inlösare från kortterminal
  •  2021-01-13
  • Anders Kjellberg

När man gör ett kortköp i en integrerad kortterminal, så erhåller man som svar information om kortutgivare eller inlösare:

Verifone Yomani/VX820: inlösare
Verifone P400: kortutgivare
Nets: kortutgivare

Inlösarens kod består vanligen av tre bokstäver, exempel:

NOR  Nordea
AMX American Express

Kortutgivaren visas vanligen i klartext, exempel::

VISA
MASTERCARD

Man kan aktivera så att inlösare/kortutgivare visas på kassans Z-rapport, och kan då enklare stämmas av mot kortterminalens Z-rapport.

Om man använder SIE-filhanteringen, så kan man använda koderna för kontering på olika balanskonton. Fr.o.m version 2020.12.1, så hanteras detta på följande sätt:

- standardkonteringen för kortköp, görs med det konto som lagts in i betalsättet för kortköp
- avvikande kontering för en specifik kortutgivare, kan göras i registret för inlösare/kortutgivarem som finns i menyn Grunduppgifter->Övriga tabeller

Exempel:

- i betalsätt har man lagt in konto 1940 (bank)
- som avvikande konto har man lagt in 1690 för Amex, som har koden 'AMERICAN E'

När SIE-filen skapas så kommer köp som är gjorda med Amex att då konteras på 1690, medan samtliga övriga kort (oavsett inlösare/kortutgivare) konteras på 1940.