1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Allmänt
  5. Importera order från Klarna
  •  2021-11-02
  • Juri Salminen

Om en order i Klarnas portal inte visas i butiksprogrammet, kan du enkelt importera den. Det enda du behöver är Klarnas Order-ID som du hittar genom att klicka på den saknade ordern i Klarnas portal och välja fliken "Sammanfattning". Nere till höger hittar du Klarnas Order-ID.

Kopiera order-ID't genom att markera order-ID't, högerklicka på den markerade texten och välj Kopiera från menyn, eller så trycker du bara Ctrl + C när du markerat texten.

Öppna Webbshop underhåll i butiksprogrammet och välj fliken Orderhantering.

Klicka på knappen "Klarna import" som du hittar längst till höger.

I fönstret "Importera order från Klarna", klistra in Klarnas order-ID i textrutan genom att trycka Ctrl + V eller genom att högerklicka i textrutan och välj Klistra in.

Klicka på Sök.

Om ordern hittas visas orderraderna i listan nedanför och kunduppgifterna till höger tillsammans med kundens ordernummer.

Klicka på "Importera" för att importera ordern till eXcellence. Därefter kan du behandla ordern som vanligt.