1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Allmänt
  5. Fotografera bilder med mobilkameran
  •  2022-04-07
  • Anders Kjellberg

Med denna funktion kan man använda en mobiltelefon för att fotografera webbilder på ett smidigt sätt. Att hantera mobilkameran är betydligt enklare handhavandemässigt än en traditionell kamera. Dessutom så kan man enkelt ta 'miljöbilder', där man placerar artikeln i t.ex. en utemiljö. Funktionen är integrerad i artikelhanteringen i eXcellence, för kunder som har licens för eXcellence Showroom eller eXcellence Webbshop. Här kommer en beskrivning av funktionen.

Öppna aktuella artikel, som skall kompletteras med bilder, och gå till fliken 'Internet':

Klicka på knappen 'Foto Online':

Läs av QR-koden med kameran i telefonen (exemplet nedan är från Iphone):

Klicka på länken 'Öppna ...' överst, och en webbsida öppnas enligt följande:

Klicka på länken 'Välj filer', och följande alternativ visas:

Välj 'Ta bild' och ta den önskade bilden (normalt liggande bild):

Bilden visas:

Man kan flera bilder, t.ex. olika vinklar.. När man är färdig med fotograferingen, klicka på 'länken Ladda upp', och bilderna sparas.

Bilderna sparas enligt den sökväg som angiven för bildhanteringen. Bilderna visas som miniatyrer.

Om man klickar på bilden, öppnas bilden i ett större fönster. Det finns funktioner för att 'flippa' (spegelvända bilden) och även kunna rotera den i steg om 90 grader om det behövs.

Flipp-funktionen kan med fördel t.ex. användas för att få skor att peka åt samma håll på webbplatsen, vilket ger ett mera distinkt utseende.