1. Hem
 2. Artiklar
 3. Kassasystemet
 4. Kortterminal
 5. Förutsättningar för installation av P400
 •  2021-01-19
 • Anders Kjellberg

 

Verifone Take payments to the next level All the power you want Specifications

Bakgrund/förutsättningar

Terminalen hanterar två inställningar avseende nätverket:

 •           IP-nummer och port på kassan som skall anslutas
 •           IP-nummer på kortterminalen
IP-nummer och port på kassan

IP-nummer: skall vara fast inställt (ej DHCP).

Portnummer: normal 9600, får ej vara spärrat i brandvägg e.dyl

IP-nummer på kortterminalen

Två möjligheter:

 • IP-nummer tilldelas via DHCP av router (rekommenderas)
 • IP-nummer ställs in fast på terminalen

Om routern ej har DHCP aktiverat, så måste ett IP-nummer tilldelas i router tillsammans med kortterminalens MAC-adress.

En längre förklaring ...

Det är kortterminalen som ’pratar’ med dator, aldrig tvärtom. Kassadatorn har en DLL som ’lyssnar’ på en port (9600 som standard), och kan efter etablerad förbindelse kommunicera med terminalen. På kassadatorn så ställer man enbart in vilken port som skall användas. 

Kortterminalen kommunicerar med ’Verifone back-end’ via Internet. 

I kortterminalen så ställer man in datorns IP-nummer samt aktuell port. 

För att detta skall fungera så måste den aktuella porten vara tillgänglig (ej spärrad av brandvägg e.dyl), samt att datorn inte ändrar sin IP-adress. 

Så normalt upplägg: 

 

 • Datorn har ett fast IP (ex: 192.168.1.10)
 • Port 9600 är tillgänglig
 • Routern har DHCP och tilldelar kortterminalen ett IP-nummer i samma sub-nät som datorn (ex: 192.168.1.X)