1. Hem
 2. Artiklar
 3. Butikssystemet
 4. Övrigt
 5. FortNox integrationsmodul
 •  2022-11-21
 • Anders Kjellberg

Med integrationsmodulen för FortNox bokföring, kopplar man snabbt, enkelt och effektivt ihop butikssystemet direkt med FortNox bokföringsfunktioner. Överföring av bokföringsunderlag från dagsrapporterna sker tidstyrt till FortNox, vanligen en gång per dygn. Funktioner som ingår:

 • flexibla konteringsfunktioner
 • inbyggd kontoplan
 • möjlighet för att styra verifikatserier per säljställe
 • ett eller flera säljställen kan kopplas till ett juridiskt företag
 • obegränsat antal företag (varje företag kräver en egen licens i FortNox)
 • möjlighet till kostnadsställen på säljställenivå på utvalda konton
 • en portal för överblick på överförda dagsrapporter samt inställningar
 • schemalagd överföring
 • flexibel licensiering

En kort översikt av funktionerna:

Så här ser startbilden i portalen ut:

Här visas de verifikat som skapats. Man kan göra urval på företag och datum. Genom att klicka på ett verifikat i vänstra listan, så visas verifikatraderna i den högra.

När verifikaten har skickats, så visas det på följande sätt:

Man ser datum+tid när verifikatet är skickat till FortNox, samt vilket verifikatnummer som erhållits i FortNox. Så man får en utmärkt överblick och spårbarhet.

Andra flikens innehåll:

Klicka på ett företag i listan, och man kan redigera uppgifterna samt se vilka säljställen som är kopplade till företaget: Här kan man ställa in den verifikatserie som skall användas i FortNox.

Med knappen 'kontokontroll' kan man jämföra butikssystemets kontouppgifter med upplagda konton i FortNox. För att överföringarna skal göras så måste de konton som finns i eXcellence även finnas i FortNox.

Läs mer om konteringsfunktionerna i eXcellence butiksdatasystem: https://flexicon.se/artikel/konteringsfunktioner-i-excellence-butiksdatasystem