1. Hem
  2. Artiklar
  3. Butikssystemet
  4. Övrigt
  5. Att använda artikeldatafunktionen för ett lägga till EAN-koder
  •  2022-03-29
  • Anders Kjellberg

Om en leverantör tillgängliggör sitt sortiment till Flexicon, så kan det laddas in i eXcellences artikeldatafunktion. Då kan man använda uppgifterna på lite olika sätt, t.ex. att komplettera en artikel med uppgifter om ean-koder (GTIN). Det beskrivs nedan.

Så här fungerar det:

Öppna den artikel som skall kompletteras:

Klicka på knappen 'Artdata', och följande formulär visas:

Om uppgifter kan kombineras med automatik, visas de raderna med grön text. Klicka på någon av dessa rader:

Till vänster visas de egna storlekarna, som nu skall kombineras med artikeldata. Markera en storlek:

Markera sedan de rader till höger som motsvarar respektive storlek:

Finns det redan in en inlagd ean-kod sedan tidigare, så visas denna. När man matchat klart, så väljer man knappen 'Lägg till:

Svara 'Ja' och ean.koderna läggs till: