1. Hem
  2. Artiklar
  3. Butikssystemet
  4. Övrigt
  5. Artikeldata från leverantör, uppdatera sortiment (artiklar)
  •  2022-02-24
  • Anders Kjellberg

Man kan hämta nya artiklar till sitt artikelregister från sortimentet hos en leverantör. Leverantören lägger till de artiklar i kundens sortiment som skall användas.

I sortimentshanteringen visas de artiklar som finns i artikelregistret:

Med knappen 'Hämta sortiment' så uppdateras artiklarna och nya artiklar hämtas och sparas i artikelregistret:

För att styra hur artiklar skall skapas, så gör man inställningar på fliken 'Egenskaper':

Klicka på knappen 'Hämta sortiment', och man får följande frågor:

Svara 'Ja'. Nästa fråga:

Svara 'Ja' även på denna. En fråga till:

Om man svarar 'Ja' så uppdateras priserna på befintliga artiklar, med det försäljningspris som leverantören lagt in i artikeldatabasen. Svarar man 'Nej' så sker ingen uppdatering. Men nya artiklar som skapas får leverantörens rekommenderade försäljningspris.

Och sista frågan:

Denna är en sammanfattning av de frågor man besvarat, som en sista kontroll innan inläsning. Svara ja så start inläsningen och sortimentet är därmed uppdaterat.