1. Hem
  2. Artiklar
  3. Butikssystemet
  4. Övrigt
  5. Artikeldata från leverantör, inleveranser
  •  2021-02-25
  • Anders Kjellberg

För att göra inleveranser, baserat på leveransunderlag från leverantörer, starta följande funktion:

Gå till fliken 'Leveransunderlag':

Om en leveransfil har erhållits via epost från leverantören, skall den importeras. Placera filen i en lämplig mapp. Som standard används:

c:\clientapps\excellence pro butik\artikeldata\leverans

Välj funktionen 'Import från fil':

Välj filen som skall läsas in:

När filen är inläst:

Välj en order att titta på:

Klicka på inleverans:

Underlag för inleveransen visas:

Välj alla order som ej är levererade, eller enbart ett visst ordernummer.

Om antalet på en rad behöver ändras, markera raden och tryck ENTER:

Ändra till mottaget antal, och spara genom att trycka OK. Då visas raden i gul färg att den är ändrad:

Man kan skriva ut inleveransunderlaget:

Exempel på utskrift:

När man är klar, så skall underlaget godkännas:

Klicka på Godkänn-knappen, och man får följande fråga:

Svara ja, och inleveransen sparas.

Klart. Bara att sätta igång och sälja så det ryker ...